Δίδυμοι

Αλλάζει κάπως ο τρόπος που σκέφτεσαι και που δρας αυτήν την περίοδο. Ίσως οι μέρες αυτές να φέρουν και μια σημαντική συμφωνία ή μια γνωριμία με ενδιαφέρον.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος