Λέων

Αυτές τις μέρες ευνοείται η επαγγελματική δικτύωση, η ανταλλαγή απόψεων και οι νέες γνωριμίες. Είναι πιθανό να κάνεις κάποιες διαπραγματεύσεις με το εξωτερικό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος