Παρθένος

Αυτές τις μέρες μπορεί να μιλάμε για μια ερωτική γνωριμία ή μια συμφωνία για ένα δημιουργικό έργο. Μπορεί ο Ερμής (που είναι και κυβερνήτης σου) να εξακολουθεί να είναι ανάδρομος, όμως φαίνεται ότι τουλάχιστον το έδαφος προετοιμάζεται για κάτι νέο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός