Δίδυμοι

Ίσως αναλάβεις ένα νέο επαγγελματικό έργο που θα βελτιώσει το εισόδημά σου, γενικά οι οικονομικές διαπραγματεύσεις και τα σχέδια ευνοούνται.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος