Λέων

Η Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας σχηματίζουν μια περίεργη όψη που αφορά τον έρωτα και ίσως γίνονται κάποιες παρερμηνείες σε σχέση με κοινά οικονομικά.

Προτού συμπεράνεις το οτιδήποτε περίμενε να περάσουν κάποιες μέρες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος