Ζυγός

Η Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας σχηματίζουν μια σχετικά δύσκολη όψη σήμερα που μπορεί να προκαλεί σύγχυση στην επικοινωνία.

Μπορεί κάποιες οδηγίες για ένα επαγγελματικό έργο για παράδειγμα να μην είναι σαφείς και να πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσεις διευκρινήσεις. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός