Λέων

Από σήμερα ο Άρης θα βρίσκεται στον τρίτο οίκο σου.

Αυτό είναι και καλό, για νέες γνωριμίες και συμφωνίες, αλλά και δύσκολο μερικές φορές γιατί η επικοινωνία σου με τους άλλους μπορεί να αποκτήσει μια κάπως επιθετική χροιά. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος