Κριός

Ο Άρης από σήμερα θα βρίσκεται στον Ζυγό, δηλαδή τον έβδομο οίκο σου.

Το καλύτερο για νέες σχέσεις και συνεργασίες, που φαίνεται ότι δεν θα σου λείψουν.

Μόνο πρόσεχε την επιθετικότητα που φέρνει ο Άρης συνήθως μαζί του. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος