Δίδυμοι

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον δέκατο οίκο σου που σχετίζεται με τα επαγγελματικά. Είναι πλέον ορθόδρομος και ο Ερμής και το σκηνικό αλλάζει αρκετά. Λύνονται προβλήματα, προχωράνε κάποιες συνεργασίες, έρχονται εξελίξεις στα επαγγελματικά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος