Λέων

Η Αφροδίτη στον όγδοο οίκο σου σημαίνει ότι ένα οικονομικό θέμα μπορεί να προχωρήσει και μια συμφωνία επίσης ή ένα θέμα με δάνεια και κληρονομικά. Όμως ο οίκος αυτός αφορά και το πάθος και η Αφροδίτη σε αυτό το σημείο σημαίνει έντονα συναισθήματα, οικειότητα και αγάπη.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος