Ταύρος

Ο Ερμής, από αύριο θα κινείται ανάδρομα και θα ήταν καλό περισσότερο να σχεδιάζεις παρά να δρας – και να μιλάς και λιγότερο και πιο προσεκτικά!

Μπορεί όμως να επανέλθουν πρόσωπα και πρότζεκτ από το παρελθόν. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι