Ιχθύες

Μοιάζεις να αναζητάς λίγο χρόνο αποκλειστικά τον εαυτό σου.

Ο ανάδρομος Ερμής από αύριο στον δωδέκατο οίκο σου επιτρέπει και ίσως απαιτεί να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και τις ανάγκες του περισσότερο. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12