Υδροχόος

Ίσως να έχεις αρκετή δουλειά και να είσαι αρκετά παραγωγικός αυτήν την περίοδο σε σχέση με άλλους που μπορεί να είναι πολύ πιο χαλαροί και λόγω γιορτών και λόγω καραντίνας.

Οι ρυθμοί όμως θα είναι εξαντλητικοί κάποιες φορές και πρέπει να προσέχεις την εξουθένωση.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες