Παρθένος

Έρχεται μια εύνοια στα οικονομικά και μπορείς να γίνεις περισσότερο διεκδικητικός.

Αλλά όπως έρχονται τα λεφτά έτσι μπορεί και να εξανεμιστούν, για αυτό έχε το νου σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός