Ιχθύες

Μια γνωριμία ή μια νέα επαφή μπορεί να εξελιχθεί σε σταθερή και μόνιμη σχέση ή συνεργασία που θα χαρακτηρίζεται από σωστή επικοινωνία: που σημαίνει ειλικρίνεια, και έμφαση και στα θετικά, αλλά και στις αδυναμίες, με τρόπο που δείχνει ενδιαφέρον για τη σχέση.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12