Ταύρος

Μπορεί αυτές τις μέρες να έχεις την τάση να είσαι παρορμητικός με συνεργάτες ή γενικά με άτομα του επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Όσο και να εξοργίζεσαι με τη στενοκεφαλιά και τις οπισθοδρομικές ιδέες κάποιων, δεν χρειάζεται να το εκφράζεις με φοβερή αμεσότητα.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι