Σύμφωνα με το Esquire
:

The Night of the Hunter (1955)

http://youtu.be/e5AKK_om1VU

line-630

Manhunter (1986)

http://youtu.be/Nbpk0pv60DE

line-630

Touch of Evil (1958)

http://youtu.be/dx125s0t6Gk

line-630

Lost Highway (1997)

http://youtu.be/1nKjO9QCSic

line-630

The Addiction (1995)

http://youtu.be/0wgIIsXz-Vk

line-630

Rope (1948)

http://youtu.be/8xkQoH8QbVs

line-630

Hickey & Boggs (1972)

http://youtu.be/Bvs8PJZXHik

line-630

Blood Simple (1984)

http://youtu.be/vI0ov8zzfQA

line-630

Killer Joe (2011)

http://youtu.be/sIcwEf4DfKU

line-630

Naked (1993)

http://youtu.be/i13j7MwO-bU

Δείτε τη λίστα εδώ