Ιχθύες

Η σημερινή πανσέληνος είναι πολύ θετική και σχετίζεται με οικονομικά θέματα.

Στο διάστημα που ακολουθεί φαίνεται ότι θα νιώσεις περισσότερο ασφαλής.

Αξίζει να δώσεις έμφαση στην οργάνωση και στα σχέδια που αφορούν τα οικονομικά σου. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12