Παρθένος

Η σημερινή πανσέληνος είναι πολύ θετική και πραγματοποιείται στον όγδοο οίκο σου.

Σε μια σχέση σου μπορεί να έρχεσαι πιο κοντά με ιδιαίτερο τρόπο.

Επίσης, μια οικονομική συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί ή να συζητιέται. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός