Ταύρος

Ο Ερμής από σήμερα θα κινείται ανάδρομα και μάλιστα στον οίκο της επικοινωνίας σου.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται αρκετή υπομονή κάποιες φορές και μια προσπάθεια να αποφεύγεις τις παρεξηγήσεις και παρερμηνείες.

Όμως κλείνεις κάποιες εκκρεμότητες και βλέπεις ανθρώπους από το παρελθόν.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι