Λέων

Ο Ερμής από σήμερα θα κινείται ανάδρομα στον δωδέκατο οίκο σου που αφορά την ψυχολογική σου κατάσταση και είναι μια ευκαιρία να επεξεργαστείς ορισμένα συναισθηματικά θέματα που μπορεί να “εκκρεμούν”.

Οι ρυθμοί θα πέσουν, αλλά αυτό δες το σαν ευκαιρία για να κλείσεις οποιοδήποτε ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος