Παρθένος

Η σημερινή έκλειψη είναι ηλιακή και πολύ θετική. Πραγματοποιείται στον δέκατο οίκο των επαγγελματικών σου και αποτελεί ένδειξη ενός νέου ξεκινήματος ή μιας πολύ ανανεωτικής κίνησης σε αυτόν ή τον επόμενο μήνα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός