Υδροχόος

Η σημερινή έκλειψη Ηλίου είναι εκπληκτική. Οι ηλιακές εκλείψεις σημαίνουν κατά κύριο λόγο νέα ξεκινήματα και ευκαιρίες και όλα αυτά με αρκετή διάρκεια μετά την πραγματοποίησή τους Η σημερινή αφορά κυρίως θέματα έρωτα, δημιουργικότητα και παιδιών.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες