Κριός

Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι αρκετά έντονη με την όψη Άρη και Πλούτωνα Μερικές φορές στις συνεργασίες έρχονται στην επιφάνεια κρυφές τάσεις για διαμάχη και κυριαρχία και από τις δύο πλευρές.

Βέβαια, το νόημα βρίσκεται στη συνύπαρξη και όχι στην κυριαρχία του ενός από τα δύο μέρη. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος