Καρκίνος

Η όψη του Ερμή με τον Πλούτωνα είναι πολύ αρμονική και αφορά κυρίως τις συνεργασίες και τις σχέσεις. Μπορεί να αλλάξει λίγο τον τρόπο που σκέφτεσαι για την αισθηματική σου ζωή. Είναι μια όψη ερωτική, επίσης.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων