Ιχθύες

Ο Ερμής βρίσκεται στο ζώδιό σου και η εκπληκτική όψη του με τον Πλούτωνα σήμερα σχετίζεται με τις φιλικές σχέσεις, την κοινωνική δικτύωση, την αίσθηση σύνδεσης με μια ομάδα ανθρώπων και τις βαθύτερες επιθυμίες σου. Κάποιες μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια και ίσως είναι ώρα να πραγματοποιηθούν.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12