Δίδυμοι

Ο Κρόνος βρίσκεται πλέον στον ένατο οίκο σου και ενδέχεται να αποφασίσεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου ή να θέσεις κάποιους στόχους και να αγωνιστείς για να τους κατακτήσεις.

Η νέα του θέση αυτή στο συμβατό ζώδιο του Υδροχόου σχηματίζει μια πολύ καλή γωνία με τους Διδύμους, οπότε είναι και ευνοϊκή.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος