Υδροχόος

Ο Κρόνος βρίσκεται προσωρινά στο ζώδιό σου. Γενικά είναι γνωστός ως ο πλανήτης – εξεταστής, που φέρνει αρκετές ευθύνες και σε εξετάζει στον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζεσαι.

Κρόνος σημαίνει εμπειρία, σοφία και παραγωγικότητα.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες