Κριός

Ο Ερμής και ο Δίας σε μια πολύ θετική όψη μεταξύ τους σήμερα εκτός από καταπληκτικές ιδέες που αφορούν το σπίτι ή μια οικογενειακή υπόθεση, σου δίνουν και μια άψογη κρίση. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος