Κριός

Όλο και περισσότερες οι ευκαιρίες να διευρύνεις τον κύκλο σου με νέους ανθρώπους.

Μπορεί μια συμφωνία να έχει ενδιαφέρον. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος