Κριός

Η σημερινή μέρα μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά για ένα οικονομικό θέμα ή για μια στενή προσωπική σχέση. Ένας προβληματισμός σου σε σχέση με ένα οικογενειακό ζήτημα επίσης φαίνεται ότι λύνεται σύντομα.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος