Κριός

Οι ιδέες υπάρχουν, οι κατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται δίπλα σου κι εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιες πληροφορίες, προκειμένου να βελτιώσεις το εισόδημά σου. Ακόμη κι αν βρίσκεσαι σε δύσκολη κατάσταση, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή.

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος