Κριός

Μια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου.

Θα ήταν καλό επίσης να ασχοληθείς με εκκρεμότητες σήμερα και να απαλλαγείς από όσο περισσότερες μπορείς. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος