Υδροχόος

Είναι πιθανό να νιώθεις έντονη «αντίσταση» από τους άλλους, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα, και να μην μπορείς να λειτουργήσεις. Σήμερα καλό θα ήταν να αποφύγεις τις σοβαρές αποφάσεις και κινήσεις.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες