Κριός

Ο κυβερνήτης σου, Άρης, θα φροντίσει να κάνεις επιτυχείς οικονομικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις.

Επίσης, αυξάνεται η επιθυμία για σεξ και για μια σχέση που να έχει συναισθηματικό βάθος.  

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος