Παρθένος

Μπορείς να καταφέρεις πολλά με τη σκέψη σου αυτές τις μέρες (εκτός από το να συμμαζέψεις το σπίτι σου).

Το να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου σε μία σχέση και το να γίνεις περισσότερο συνεργατικός και να φτάσεις κοντά σε έναν στόχο σου είναι μόνο μερικά παραδείγματα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός