Σκορπιός

Η σελήνη στον δεύτερο οίκο σου προσφέρει απλές και αποτελεσματικές λύσεις στις δυσκολίες σου.

Σημαντική είναι επίσης η θετική επίδρασή της στην ψυχολογική σου κατάσταση (βοηθάει και λίγο το ότι τακτοποιούνται κάποια πρακτικά ζητήματα).

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης