Δίδυμοι

Από την πρώτη μέρα του μήνα φαίνεται μια διαφορά και αυτή είναι το ότι η Αφροδίτη θα περάσει στον ένατο οίκο σου που σχετίζεται με τη διεύρυνση των οριζόντων σου, τις σπουδές, τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι μια κατάσταση, τα ταξίδια και τις επαφές με το εξωτερικό. Ένα σημείο αισιόδοξο που μπορεί να σε κάνει να δεις τη ζωή σου και κυρίως τις σχέσεις σου με έναν διαφορετικό τρόπο. Από τις 6 και σχεδόν όλο τον Μάρτιο ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα, που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός με καθυστερήσεις και αναβολές. Αλλά μπορεί να σε οδηγήσει και σε κάτι άλλο: να κλείσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος, να βρεθείς με πρόσωπα από το παρελθόν με τα οποία πρέπει να κλείσεις κάποια θέματα. Έχει πολλά καλά η ανάδρομη πορεία του για σένα. Στις 6 επίσης, έχουμε και μια νέα Σελήνη στον δέκατο οίκο των επαγγελματικών σου που σημαίνει ότι μπορεί να ανανεωθεί μια συνεργασία. Ένα σημαντικό νέο αυτόν τον μήνα είναι ότι ο Ουρανός θα βρίσκεται από τις 6 στον δωδέκατο οίκο σου για τα επόμενα επτά χρόνια. Ο Ουρανός θα σε οδηγήσει στην αυτογνωσία, αλλά μπορεί να σε κάνει και αντιδραστικό. Από τις 26 και η Αφροδίτη θα περάσει στον επαγγελματικό τομέα, φαίνεται ότι αυτός ο μήνας θα είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς επαγγελματικά. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος