Καρκίνος

Η σημερινή όψη του Άρη με τον Ουρανό έχει κάποιες δυσκολίες που αφορούν κυρίως σχέσεις οικειότητας, αλλά και οικονομικά που μπορεί να μοιράζεσαι με άλλους, ίσως και με μια ομάδα ανθρώπων.

Δεν είναι και η καλύτερη μέρα για να κλείσει οριστικά μια συμφωνία.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων