Σκορπιός

Η όψη του Ήλιου με τον Πλούτωνα σήμερα είναι αρμονική και ιδιαίτερα θετική και ισχυρή.

Αφορά την κοινωνική σου ζωή, τη δικτύωση, τις βαθύτερες επιθυμίες σου και ίσως μια ενδιαφέρουσα σε ερωτικό επίπεδο γνωριμία.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης