Καρκίνος

Ο Ήλιος και ο Πλούτωνας σχηματίζουν μια πολύ θετική όψη σήμερα, μια από τις καλύτερες της χρονιάς.

Η όψη αυτή αφορά τις γνωριμίες, τις συμφωνίες, τις συνεργασίες και τη συναισθηματική σου ζωή.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων