Παρθένος

Η σύνοδος του Ήλιου με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα είναι πανίσχυρη και σχετίζεται με θέματα δύναμης, ελέγχου και επιβολής.

Από τη μία μεριά φέρνει αποτελέσματα στον ερωτικό και δημιουργικό τομέα και τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο.

Από την άλλη καλό θα ήταν να αποφύγεις παιχνίδια ισχύος και εξουσίας γιατί αυτά δεν έχουν σημασία στην αγάπη, ίσως αν παραγίνονται έχουν, αλλά είναι αρνητική.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός