Παρθένος

Η πανσέληνος σήμερα γίνεται στον δεύτερο οίκο των οικονομικών σου και της αίσθησης ασφάλειας που έχεις (ή δεν έχεις).

Ίσως προκύψει ένα έκτακτο έξοδο, αλλά έχε υπόψη σου ότι οι γενικότερες προβλέψεις για τα οικονομικά σου είναι καλές.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός