Λέων

Η σημερινή Σελήνη στον Αιγόκερω είναι πολύ θετική και αφορά τον έκτο οίκο σου που σχετίζεται με την εργασία, τις καθημερινές εργασίες και τη φροντίδα του εαυτού σου.

Αυτοί είναι και οι τομείς με το περισσότερο ενδιαφέρον αυτόν και τον επόμενο μήνα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος