Λέων

Η όψη του Ήλιου με τον Ουρανό είναι ιδιαίτερα θετική και αφορά τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου.

Αυτός ο μήνας μπορεί να έχει πολύ θετικές εξελίξεις ιδιαίτερα για τον οικονομικό τομέα, οπότε αξιοποίησε τις ευκαιρίες που έρχονται.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος