Καρκίνος

Θα πρέπει να βάλεις ένα σύντομο φρένο στις φιλοδοξίες σου στην δουλειά λόγω ανάδρομου Ερμή.

Συγκεντρώσου στα σχέδιά σου και όχι στο πώς να δράσεις τώρα. Οργανώσου όπως θέλεις, αλλά δράσε από τις 21 και μετά που ο Ερμής θα κινείται πλέον ορθόδρομα.

Η όψη του Ήλιου με τον Ποσειδώνα είναι πολύ αρμονική και αφορά την ερωτική σου ζωή και ένα ταξίδι ή ένα άτομο που δεν βρίσκεται στον ίδιο γεωγραφικό τόπο με εσένα αλλά υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον μεταξύ σας.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων