Δίδυμοι

Ενδιαφέρον έχει σήμερα ο τομέας των χρημάτων που μοιράζεσαι με άλλους, και γενικά οτιδήποτε αφορά το μοίρασμα στις σχέσεις σου, όχι μόνο τα χρήματα.

Καλό θα ήταν να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του τι δίνεις και τι παίρνεις.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος