Λέων

Η όψη του Άρη με τον Πλούτωνα είναι λίγο έντονη σήμερα και μπορεί να αφορά ένα επαγγελματικό έργο το οποίο να είναι λίγο πιεστικό αυτές τις μέρες.

Όμως φαίνεται ότι είσαι και πολύ κοντά στον στόχο σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος