Λέων

Η Αφροδίτη και ο Δίας βρίσκονται μαζί στον έκτο οίκο σου και αυτό φυσικά είναι ένα εξαιρετικό νέο.

Η συμμαχία τους αφορά την εργασία, την υγεία, την εμφάνιση, της καθημερινές υποχρεώσεις και την ευεξία – δεν είναι και λίγοι οι τομείς που ευνοούνται δηλαδή.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος