Σκορπιός

Η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα και μπορεί να νιώθεις ευάλωτος μπροστά σε μια συναισθηματική κατάσταση.

Ίσως να είναι εύκολο να “αυτοεξαπατηθείς” αυτές τις μέρες, οπότε θα ήταν καλό να προσέχεις την κρίση σου.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης